ομάδα & συνεργάτες

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ / συντονιστική ομάδα

Η Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης υποδέχτηκε τους πρώτους προπτυχιακούς φοιτητές τον Οκτώβριο του 1997 και τους πρώτους μεταπτυχιακούς φοιτητές του το Φεβρουάριο του 1998 και πολύ γρήγορα έγινε ένα μεγάλο κέντρο έρευνας για την περιβαλλοντική μηχανική στην Ελλάδα. Επί του παρόντος, η Σχολή έχει 23 μέλη ΔΕΠ και άλλες 3 θέσεις ΔΕΠ υπό εξέταση. Σήμερα έχει περίπου 450 φοιτητές και περίπου 90 μεταπτυχιακούς φοιτητές και διδάκτορες. Παρά το γεγονός ότι η Σχολή είναι καινούργια, κατάφερε να αποκτήσει μέσω εθνικών και πανεπιστημιακών επιχορηγήσεων για την προώθηση της έρευνας και της υποτροφίας στο μεταπτυχιακό επίπεδο, τον απαραίτητο εργαστηριακό εξοπλισμό για προπτυχιακές σπουδές και μεταπτυχιακές σπουδές.

Στην παρούσα πρόταση θα συμμετάσχει το τμήμα «Εργαστήριο Σχεδιασμού Περιβαλλοντικών Διεργασιών - Τομέας Ι: Περιβαλλοντική Διαχείριση». Το κύριο ερευνητικό ενδιαφέρον του εργαστηρίου είναι η διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων και η διαχείριση των υδάτινων πόρων με βάση τα ακόλουθα:
• Τεχνολογίες επεξεργασίας λυμάτων
• Αποκατάσταση και επαναχρησιμοποίηση νερού με έμφαση στις διαδικασίες αποκατάστασης των υδάτων
• Εφαρμογές της διαδικασίας Anammox, για την απομάκρυνση της αμμωνίας από τα λύματα
• Επίδραση των βαρέων μετάλλων στη συμπεριφορά των μικροοργανισμών
• Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων, με έμφαση στην παραγωγή ενέργειας
• Ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων

Το TUC έχει συμμετάσχει σε προηγούμενα έργα που συνδέονται με θέμα της πρότασης, μερικά από τα οποία είναι:
1. “Investigation and Characterization of M2R Advanced Primary Process”, Funding source: Μ2Renewables, Inc
2. “Integrating Biotreated Wastewater reuse and valorization with enhanced water use efficiency to support the green economy in EC and India”, FP7-KBBE: WATER4CROPS-Funded by: EC
3. “Potential for water reuse at the region of Kamari, in Santorini Island”, Funding source: Waste and Wastewater Public Company of Santorini
4. “Agricultural Utilization of Tertiary Treated Wastewater as an Alternative Water Resource”, Funded by: ΕΕΑ grants

Καθ. Πέτρος Γκίκας Αναπληρωτής Καθηγητής Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος
Πολυτεχνείο Κρήτης

MSc Ανθή Μάναλη Χημικός, Υποψήφια διδάκτωρ Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος
Πολυτεχνείο Κρήτης

DEVISE / συνεργάτης

Η DEVISE ENGINEERING S.A. ειδικεύεται στον τομέα των περιβαλλοντικών τεχνολογιών. Με τεχνογνωσία και εμπειρία στον σχεδιασμό και την κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας υδάτων, λυμάτων και στερεών αποβλήτων, η εταιρεία έχει αναπτύξει και παράγει ένα ευρύ φάσμα καινοτόμων μονάδων συμπαγούς και προκατασκευασμένης μορφής που αποτελούν εξαιρετική λύση για την επεξεργασία λυμάτων μικρών κοινοτήτων και δήμων, ενώ μπορούν να αποτελέσουν εναλλακτική λύση στην επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων.

Γεώργιος Μεσσαριτάκης

Κώστας Ράφτης

Μαρία Παλαδινού

Αιμίλιος Σταματόγλου

Τηλ.: +30 210 3211040

Τάσος Δημουλας

Τηλ.: +30 210 3211040

CETENMA / συνεργάτης

Η CETENMA είναι ένα τεχνολογικό κέντρο (ιδρύθηκε το 2000 ως ιδιωτική, μη κερδοσκοπική ένωση εταιρειών) με έδρα τη Murcia - νοτιοανατολική Ισπανία. Το κέντρο στοχεύει να βοηθήσει και να στηρίξει τις εταιρείες ώστε να καταστούν ανταγωνιστικότερες μέσω της χρήσης της Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε & Α), της καινοτομίας, της μεταφοράς τεχνολογίας και της διάδοσης των γνώσεων. Οι τομείς γνώσης της CETENMA είναι: Τεχνολογίες Νερού, Βιοενέργεια, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Ενεργειακή Απόδοση.

Η CETENMA αποτελείται από μια διεπιστημονική ομάδα ειδικευμένων ερευνητών και μηχανικών με μεγάλο υπόβαθρο στην διαχείριση της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της Ε & Α. Το κέντρο είναι οργανωμένο σε δύο βασικά τμήματα: "Ενέργεια" και "Περιβάλλον", αμφότερα εξοπλισμένα με διαφορετικά εργαστήρια για την υποστήριξη δραστηριοτήτων Ε & Α. Η CETENMA έχει πολλές αναφορές στις τεχνολογίες επεξεργασίας αστικών απορριμμάτων και λυμάτων, στην αποδοτικότητα, στην αποδοτικότητα της ύδρευσης και στην επαναχρησιμοποίηση υδάτων, στην αξιοποίηση των αποβλήτων για παραγωγή ενέργειας κ.λπ.

Η CETENMA διαθέτει μεγάλη πείρα στον τομέα της μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας των μονάδων επεξεργασίας βιομηχανικών και αστικών λυμάτων, πραγματοποιώντας ενεργειακούς ελέγχους και παρέχοντας συστάσεις για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης αυτών των διαδικασιών. Ασχολείται επίσης με τη βελτιστοποίηση των διαφόρων διαδικασιών επεξεργασίας αποβλήτων ως προς την εφαρμογή ενεργειακών τεχνολογιών.

Η CETENMA συμμετέχει σε διάφορα έργα που σχετίζονται με το αντικείμενο της πρότασης:
• Development of a mobile integrated treatment plant for the treatment and valorisation of olive oil mills and wineries waste water (MISSTOW). Funded by CIP Eco-Innovation programme.
• Development of an innovative and sustainable system for the conversion of urban solid wastes into alternative bio-fuels (RSU-OIL). Funded by Spanish INNPACTO national programme.

Gemma Castejón Martínez Director

Andrés J. Lara Guillén R&D Engineer. Environmental Department Leader

Francisca Sánchez Liarte

Jose Miguel Paredes Parra R&D Energy Department Leader

Daniel Osuna Pérez R&D Engineer. Energy Department

Francisco Montalbán Verdú R&D Engineer. Energy Department

Silvia Pérez Martínez R&D Management Department Leader

GREENE / συνεργάτης

Η GREENE είναι μια εταιρεία βασισμένη στην τεχνολογία που δημιουργήθηκε το 2011. Είναι μια εταιρεία μηχανικών που ασχολείται με το σχεδιασμό, την κατασκευή, την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη συντήρηση μονάδων αεριοποίησης για τη διάθεση οργανικών αποβλήτων και την επακόλουθη ανάκτηση ενέργειας.

Μετά από μια μακρά διαδικασία έρευνας και ανάπτυξης της τεχνολογίας αεριοποίησης, η GREENE βρίσκεται τώρα στη φάση της πώλησης και της υλοποίησης των μονάδων αεριοποίησης για τη διάθεση και ανάκτηση ενέργειας από βιομάζα, αστικά στερεά απόβλητα και μεταχειρισμένα ελαστικά.

Τα πιο σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των προαναφερθέντων εγκαταστάσεων παρατίθενται παρακάτω:
• Ελάχιστο μέγεθος εγκατάστασης: 0.2MW
• Χρήση τεχνογνωσίας βασιζόμενης σε περιστρεφόμενο φούρνο, που χαρακτηρίζεται από υψηλή ευελιξία και αντίσταση σε ακαθαρσίες και ετερογενή απόβλητα.
• Χρήση τεχνολογίας φίλτρου αέρα, ικανό να επεκτείνει τη μέση διάρκεια ζωής του κινητήρα.
• Λαμβάνονται ακίνδυνα απόβλητα, τα οποία μπορούν εύκολα να διατεθούν.

Οι εγκαταστάσεις της GREENE είναι κατάλληλες για την επεξεργασία άνθρακα, βιομάζας και όλων των ειδών οργανικών αποβλήτων, όπως στερεά αστικά απόβλητα, στερεά βιομηχανικά απόβλητα, πλαστικά, ιλύες αποβλήτων, χρησιμοποιημένα ελαστικά κ.λπ.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες ξεκίνησαν το 2011 με πρωτοβουλία ενός από τα σημερινά μέλη της εταιρείας, ο οποίος ήταν εξειδικευμένος και είχε εμπειρία στη διαχείριση έργων και τη δημιουργία εργοστασίων παραγωγής διαφόρων τύπων υλικών που απαιτούσαν τη χρήση χημικών προϊόντων κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας. Οι δραστηριότητες της GREENE έχουν λάβει μερική οικονομική υποστήριξη από την Εθνική Διοίκηση (CDTI και IMPIVA) μέσω διαφόρων έργων Ε & Α. Η GREENE συμμετέχει επίσης σε έργο που χρηματοδοτείται από την ΕΕ στο πλαίσιο 7 «Development of a reactor hydropyrolysis for the recovery of meat waste (ABPPILOT)».

Ως αποτέλεσμα ανάπτυξης, κατοχυρώθηκε το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας PCT / ES2012 / 070607, για το οποίο έχει ληφθεί θετική αναφορά.

Enrique Araez

Federico Busquier

Enrique Montiel

Juan Jose de la Cuesta

Juan Manuel Mtnez

Vicente Centelles

Sergio Gomez

ENGINNOV / συνεργάτης

Η ENGINNOV CONSTRUCTION LTD μελετά και κατασκευάζει μηχανήματα για την επεξεργασία οποιουδήποτε είδους αποβλήτων. Τα μηχανήματα είναι πρωτότυπα και πρωτοποριακά, με την πιο προηγμένη σύγχρονη τεχνολογία και παρέχοντας στους πελάτες αξιόπιστο εξοπλισμό. Η έδρα της ENGINNOV στο Ηνωμένο Βασίλειο παρέχει στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά τα πιο πρωτοποριακά παγκόσμια περιβαλλοντικά συστήματα. Τα συστήματα ξήρανσης για λύματα, απορρίμματα, λάσπη και τρόφιμα είναι η λύση για όλες τις ανάγκες ξηράνσεως και αφυδάτωσης. Με απίστευτα χαμηλή κατανάλωση και μηδενικές εκπομπές αερίων είναι μπροστά από άλλα ανταγωνιστικά συστήματα της παγκόσμιας αγοράς.

Η ENGINNOV CONSTRUCTION LTD έχει μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη συστημάτων ξήρανσης, όπως για παράδειγμα:
• Sludge treatment and their transformation into biomass by an innovative system of drying – Sofia Bulgaria
• Transformation to biomass, of the olive pomace, by an innovative dryer – Meligalas Greece
• Hazardous waste incinerator – RAF aeronautical base in Akrotiri Cyprus
• Transformation to fodder and/or biomass of the olive pomace by an innovative system – Beirut Lebanon

Κωνσταντίνος Παπαδάκης Αεροναυπηγός Μηχανικός

Μπιάνκα Παπαδάκη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Έλενα Βλάχου Μηχανολόγος Μηχανικός

ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ / συνεργάτης

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ρεθύμνου (ΔΕΥΑΡ) ιδρύθηκε το 1981 και είναι ιδιωτικό νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Διαχειρίζεται τη διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση έργων και εφαρμόζει τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Οι στόχοι του νομικού προσώπου είναι: ο σχεδιασμός, η έρευνα, η κατασκευή, η συντήρηση, λειτουργία, διαχείριση και λειτουργία συστημάτων ύδρευσης, λυμάτων, ομβρίων και η επεξεργασία λυμάτων του Δήμου Ρεθύμνου στην πόλη του Ρεθύμνου. Η Εταιρεία διοικείται από ένα Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από 11 μέλη που διορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Ρεθύμνου. Όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν εμπειρία και γνώσεις σχετικά με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της ΔΕΥΑΡ.
Η μονάδα επεξεργασίας λυμάτων του Ρεθύμνου λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο και 365 ημέρες το χρόνο και επεξεργάζεται τα αστικά λύματα από την πόλη του Ρεθύμνου, το Ατσιπόπουλο (40%) και τη παράκτια ζώνη του Αρκαδίου, αλλά και τα βιομηχανικά απόβλητα από τα σφαγεία και τα βυρσοδεψεία. Ο όγκος των λυμάτων που συλλέγονται καθημερινά στην ΔΕΥΑΡ είναι 8.000-12.000 m3 ανάλογα με την εποχή. Την περίοδο 2011-2013 η ΔΕΥΑΡ επεξεργάστηκε 10.500.000 m3 αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων.
Το χημικό εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με όργανα και υλικά όπως φασματοφωτόμετρο, μετρητή pH, μετρητή αγωγιμότητας και ανιχνευτές. Διεξάγονται χημικές αναλύσεις των εισροών, των επεξεργασμένων λυμάτων και της ιλύος που παράγεται από την επεξεργασία των λυμάτων. Το εργαστήριο μικροβιολογίας είναι εξοπλισμένο με όργανα νέας τεχνολογίας όπως αυτόκαυστο, θάλαμοι επώασης, αντλία κενού με συσκευές διήθησης, μετρητής αποικιών, μονάδα ασηπτικής εργασίας, μέσα μικροβιολογικής καλλιέργειας, γυάλινα είδη εργαστήριου.

Μανόλης Βρυλλάκης

Νικόλας Ίων Μπατιστάτος

Χρύσα Βογιατζή

Βασίλης Θεοδωράκης

Powered by HOTSoft.gr - websites, mobile apps & networks